R
B
A
Rwanda Broadcasting Agency
      

 

Vol No: 2237 [ 04 Mar - 04 Mar 2012 ]   Archives 
Ibyo kurya by’umugabo witegura kuba umubyeyi
Mukagahizi Rose

Bitewe n’uko imibereho n’imirire y’uzaba se w’abana bigira ingaruka ku mwana azabyara kuruta uko bitekerezwa, bikwiriye kwitonderwa kuva ku mezi atatu mbere yo gushaka gutera inda, kuko muri ayo mezi atatu ari bwo intanga ngabo ziba zujuje ibya ngombwa.
Iyo iryo tegeko ryoroheje ryubahirijwe, ni bwo amasohoro (sperme) hamwe n’intanga biremeka neza bityo kuremeka nabi kw’impinja zimukomokaho kukagabanuka.  Bimwe mu byo kurya bikwiriye uwo mugabo ni  karoti, epinari, amashu yo mu bwoko bwa broccoli, imyembe, imbuto zitwa abricot... Ibi byose bikungahaye kuri vitamini A kandi  iyo vitamini A ihujwe na vitamini C na E, zirinda intanga ngabo ndetse  zikarinda imisemburo ndemano (code génétique).
Sesame, ibihaza n’inzuzi zabyo, ibihwagari, ibyo ni byo bikenewe kugira ngo intanga ngabo zikure.  Ibinyamisogwe byumye hamwe n’imboga bigira folates zikenewe mu kuremwa kw’intanga ngabo.  Indimu, icunga, pamplemousse (igisacunga cyangwa cunga ndimu), mandarine, ipera, grosseille na kiwi byo   bikungahaye kuri vitamini C yo gukingira intanga no kongera ubushake bw’umubiri.
Umumero w’ingano, amande, avoka  n’ibindi binyamakakama, anbyo  birakenewe kuko bifite vitamini E nyinshi.  Mbere y’amezi atatu yo gutera inda,  ni ngombwa ko umugabo ahunga ibinyobwa bifite alukoro ndetse n’ itabi, kuko bimenagura intanga, bigatera kuremeka nabi k’umwana. Inyama na hormones zigaburirwa amatungo amwe amwe, byagira ingaruka ku mujago usohora intanga (sperme). Tubikesha http : ubugorozi.org / blog

 

Ibitekerezo

    Igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru